Dị ứng thực phẩm có triệu chứng, kiểm soát thế nào?

SUCKHOE+ | Dị ứng thực phẩm là tình trạng một hoặc một số loại thực phẩm nhất định gây phản ứng miễn dịch bất thường. Bài viết sau sẽ giúp bạn tìm hiểu một vài thông tin về tình trạng này, bao gồm triệu chứng cảnh báo, cũng như cách kiểm soát tình trạng dị ứng thực phẩm.