Làm sao để có lối sống năng động, lành mạnh hơn?

Infographic dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu các lợi ích của việc duy trì lối sống năng động, cũng như gợi ý cho bạn những cách đơn giản để vận động nhiều hơn trong suốt cả ngày:


Vi Bùi H+ (Theo Fitness19)