Làm sao giảm căng thẳng, stress khi làm việc trong mùa COVID-19?

Infographic dưới đây sẽ giúp bạn biết 8 cách đơn giản để kiểm soát căng thẳng, stress tại nơi làm việc, đặc biệt là khi dịch COVID-19 đang đe dọa tới sức khỏe tinh thần và thể chất của nhiều người:


Vi Bùi H+ (Theo Thedermreview)