Lý do nào khiến bạn thường xuyên bị muỗi đốt?

Nếu bạn có những đặc điểm hấp dẫn loài muỗi sau đây, bạn dễ trở thành đối tượng bị muỗi tấn công thường xuyên trong thời tiết nồm ẩm mùa Xuân.