RSSVIEW – Bộ Y tế

(Thứ ba, 10/08/2021 22:13)

(Thứ ba, 10/08/2021 22:13)

Bộ Y tế vừa công bố danh sách các đơn vị sản xuất, cung ứng trang thiết bị bảo hộ chống dịch COVID-19, có kèm theo thông số kỹ thuật và giá bán cụ thể từng sản phẩm.

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Bệnh viện, Viện nghiên cứu trực thuộc Trung ương và y tế các Bộ, ngành thông báo danh sách các đơn vị sản xuất, cung ứng trang thiết bị bảo hộ cá nhân – PPE phục vụ phòng chống dịch COVID-19.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần phân cấp, phân quyền, chủ động, sáng tạo, linh hoạt phòng, chống dịch và thực hiện phương châm bốn tại chỗ.

Trước đó, ngày 28/7/2021, Bộ Y tế đã có Công văn số 6075/BYT-TB-CT thông báo danh sách các đơn vị sản xuất, cung ứng trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) kèm theo thông tin tiêu chuẩn, năng lực sản xuất/khả năng nhập khẩu, số lượng tồn kho hiện tại và giá bán do đơn vị sản xuất, cung ứng công bố.

Căn cứ các đề xuất về cập nhật, bổ sung, điều chỉnh của các đơn vị sản xuất, cung ứng, Bộ Y tế cập nhật và thông báo danh sách các đơn vị sản xuất, cung ứng PPE (lần 2) kèm theo thông tin tiêu chuẩn, năng lực sản xuất, khả năng nhập khẩu, số lượng tồn kho hiện tại và giá bán do đơn vị sản xuất, cung ứng công bố để các Sở Y tế và các bệnh viện chủ động liên hệ, có kế hoạch mua sắm trang bị phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế nghiên cứu, thực hiện Công văn số 604/TTrB-P1 của Thanh tra Bộ Y tế ngày 13/7/2021 về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19. 

Đồng thời, đôn đốc các đơn vị sản xuất, cung ứng PPE trên địa bàn ổn định sản xuất, kinh doanh, sẵn sàng đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường theo hướng chủ động sản xuất, bảo đảm chất lượng, không để xảy ra tình trạng khan hiếm. 

Ưu tiên cung cấp cho các bệnh viện, cơ sở y tế và cộng đồng để phục vụ nhu cầu phòng, chống dịch bệnh. 

Kịp thời xử lý nghiêm theo quy định đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh lợi dụng tình hình dịch bệnh để găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, hàng kém chất lượng, tăng giá bất hợp lý tác động tiêu cực đến thị trường, tâm lý người dân.

Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị sản xuất, cung ứng PPE chủ động nguồn hàng, có kế hoạch ổn định, dự trữ nguyên liệu, tăng cường sản xuất, nhập khẩu đảm bảo số lượng, đặc biệt là chất lượng đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời, hướng dẫn sử dụng sản phẩm đúng theo quy định, chịu trách nhiệm về giá công bố và rà soát công bố giá theo quy định và xem xét giảm giá bán để hỗ trợ các đơn vị phòng chống dịch.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế theo SĐT: 024.62732272, email: dmec@moh.gov.vn để được phối hợp hỗ trợ giải quyết.

Danh sách cụ thể các đơn vị sản xuất, cung ứng PPE kèm giá được công bố 

Khẩu trang N95 (hoặc tương đương)

Khẩu trang N95 (hoặc tương đương)

Cần biết: Bộ Y tế công bố đơn vị sản xuất, cung ứng thiết bị bảo hộ chống dịch COVD-19, có giá bán cụ thể - Ảnh 3.

Khẩu trang N95 (hoặc tương đương)

Cần biết: Bộ Y tế công bố đơn vị sản xuất, cung ứng thiết bị bảo hộ chống dịch COVD-19, có giá bán cụ thể - Ảnh 4.

Khẩu trang N95 (hoặc tương đương)

Cần biết: Bộ Y tế công bố đơn vị sản xuất, cung ứng thiết bị bảo hộ chống dịch COVD-19, có giá bán cụ thể - Ảnh 5.

Khẩu trang N95 (hoặc tương đương)

Cần biết: Bộ Y tế công bố đơn vị sản xuất, cung ứng thiết bị bảo hộ chống dịch COVD-19, có giá bán cụ thể - Ảnh 6.

Khẩu trang N95 (hoặc tương đương)

Cần biết: Bộ Y tế công bố đơn vị sản xuất, cung ứng thiết bị bảo hộ chống dịch COVD-19, có giá bán cụ thể - Ảnh 7.

Khẩu trang N95 (hoặc tương đương)

Khẩu trang y tế 3, 4 lớp

Cần biết: Bộ Y tế công bố đơn vị sản xuất, cung ứng thiết bị bảo hộ chống dịch COVD-19, có giá bán cụ thể - Ảnh 8.

Khẩu trang y tế 3, 4 lớp:

Cần biết: Bộ Y tế công bố đơn vị sản xuất, cung ứng thiết bị bảo hộ chống dịch COVD-19, có giá bán cụ thể - Ảnh 9.

Khẩu trang y tế 3, 4 lớp:

Cần biết: Bộ Y tế công bố đơn vị sản xuất, cung ứng thiết bị bảo hộ chống dịch COVD-19, có giá bán cụ thể - Ảnh 10.

Khẩu trang y tế 3, 4 lớp:

Cần biết: Bộ Y tế công bố đơn vị sản xuất, cung ứng thiết bị bảo hộ chống dịch COVD-19, có giá bán cụ thể - Ảnh 11.

Khẩu trang y tế 3, 4 lớp:

Cần biết: Bộ Y tế công bố đơn vị sản xuất, cung ứng thiết bị bảo hộ chống dịch COVD-19, có giá bán cụ thể - Ảnh 12.

Khẩu trang y tế 3, 4 lớp:

Cần biết: Bộ Y tế công bố đơn vị sản xuất, cung ứng thiết bị bảo hộ chống dịch COVD-19, có giá bán cụ thể - Ảnh 13.

Khẩu trang y tế 3, 4 lớp:

Cần biết: Bộ Y tế công bố đơn vị sản xuất, cung ứng thiết bị bảo hộ chống dịch COVD-19, có giá bán cụ thể - Ảnh 14.

. Khẩu trang y tế 3, 4 lớp:

Cần biết: Bộ Y tế công bố đơn vị sản xuất, cung ứng thiết bị bảo hộ chống dịch COVD-19, có giá bán cụ thể - Ảnh 15.

. Khẩu trang y tế 3, 4 lớp:

Bộ áo liền quần phòng chống dịch (cấp độ 1, 2)

Cần biết: Bộ Y tế công bố đơn vị sản xuất, cung ứng thiết bị bảo hộ chống dịch COVD-19, có giá bán cụ thể - Ảnh 16.

Bộ áo liền quần phòng chống dịch (cấp độ 1, 2):

Cần biết: Bộ Y tế công bố đơn vị sản xuất, cung ứng thiết bị bảo hộ chống dịch COVD-19, có giá bán cụ thể - Ảnh 17.

Bộ áo liền quần phòng chống dịch (cấp độ 1, 2):

Cần biết: Bộ Y tế công bố đơn vị sản xuất, cung ứng thiết bị bảo hộ chống dịch COVD-19, có giá bán cụ thể - Ảnh 18.

Bộ áo liền quần phòng chống dịch (cấp độ 1, 2):

Bộ áo liền quần phòng chống dịch (cấp độ 3,4)

Cần biết: Bộ Y tế công bố đơn vị sản xuất, cung ứng thiết bị bảo hộ chống dịch COVD-19, có giá bán cụ thể - Ảnh 19.

Bộ áo liền quần phòng chống dịch (cấp độ 3,4)

Cần biết: Bộ Y tế công bố đơn vị sản xuất, cung ứng thiết bị bảo hộ chống dịch COVD-19, có giá bán cụ thể - Ảnh 20.

Bộ áo liền quần phòng chống dịch (cấp độ 3,4)

Cần biết: Bộ Y tế công bố đơn vị sản xuất, cung ứng thiết bị bảo hộ chống dịch COVD-19, có giá bán cụ thể - Ảnh 21.

Bộ áo liền quần phòng chống dịch (cấp độ 3,4)

Cần biết: Bộ Y tế công bố đơn vị sản xuất, cung ứng thiết bị bảo hộ chống dịch COVD-19, có giá bán cụ thể - Ảnh 22.

Bộ áo liền quần phòng chống dịch (cấp độ 3,4)

Cần biết: Bộ Y tế công bố đơn vị sản xuất, cung ứng thiết bị bảo hộ chống dịch COVD-19, có giá bán cụ thể - Ảnh 23.

Găng tay khám

Cần biết: Bộ Y tế công bố đơn vị sản xuất, cung ứng thiết bị bảo hộ chống dịch COVD-19, có giá bán cụ thể - Ảnh 24.

Găng tay khám

Cần biết: Bộ Y tế công bố đơn vị sản xuất, cung ứng thiết bị bảo hộ chống dịch COVD-19, có giá bán cụ thể - Ảnh 25.

Mũ, kính bảo hộ

Cần biết: Bộ Y tế công bố đơn vị sản xuất, cung ứng thiết bị bảo hộ chống dịch COVD-19, có giá bán cụ thể - Ảnh 26.

Mũ, kính bảo hộ

Thái Bình

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/bo-y-te-cong-bo-don-vi-san-xuat-cung-ung-thiet-bi-bao-ho-chong-dich-covd-19-co-gia-ban-cu-the-169210810212414998.htm