Đột quỵ ở người cao tuổi thường xảy ra vào thời điểm nào