người bị thiếu máu cơ tim nên hạn chế chất kích thích